E-LEARNING DEMO

Prostřednictvím demoverze kurzu Vám nabízíme možnost absolvovat zkrácená školení a seznámit se s prostředím kurzů, způsobem jejich zpracování a s ostatními funkcemi. Demoverze je Vám k dispozici na stránce www.elearning.besoft.sk, po zvolení tlačítka „DEMO“.

Pro vstup do demoverze kurzu je potřebné nejdříve vyplnit vstupní údaje.