KOMPLEXNÍ PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI PO

"Právnické osoby a podnikající fyzické osoby plní povinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti" zákon č. 133/1985 Sb. , ve znění pozdějších předpisů

Pomůžeme Vám naplnit požadavky zákona č. 133/1985 Sb. O ochraně před požáry a s využitím našich softwarových aplikací Vám přineseme úsporu času, snížení nákladů a garanci vyšší kvality poskytovaných služeb.

Prostřednictvím našich kvalifikovaných a zkušených pracovníků Vám zabezpečíme:

domček zo zápaliek
 • vypracování začlenění do kategorií dle požárního nebezpečí
 • vypracování, vedení a udržování dokumentace PO v souladu se skutečným stavem (Požární poplachové směrnice, Evakuační plány a pod.)
 • vykonávání preventivních kontrol PO
 • vykonávání školení PO a odborné přípravy požárních hlídek
 • určování požadavků na požární bezpečnost při užívání stavby a při změně v užívání stavby
 • organizování a vyhodnocení cvičných požárních poplachů
 • vypracování řešení protipožární bezpečnosti v projektové dokumentaci staveb
 • řešení protipožární bezpečnosti při umísťování technologických zařízení
 • zmapování požárního značení
A taktéž
 • komplexní odborné poradenství
 • a další činnosti dle Vašich potřeb
hasiace prístroje
  Dotazník pro vypracování nezávazné cenové nabídky