PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY

Účelem Pracovnělékařských služeb je prevence nemocí z povolání a pracovních úrazů, ochrana a podpora zdraví s přihlédnutím na zdravotní způsobilost zaměstnanců v průběhu jejich pracovního života s cílem udržovat zdraví zaměstnanců.

Zajistíme pro Vás výkon Pracovnělékařských služeb ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů

Předmětem činnosti pracovní zdravotní služby je:

měřící přístroje

Dohled nad pracovním prostředím (zahrnuje poradenství a vypracování / aktualizaci dokumentace)

Zobrazit podrobný rozsah

Dohled nad zdravotním stavem zaměstnanců (zahrnuje výkon pracovnělékařských prohlídek)

  • vstupní
  • periodické
  • před změnou pracovního zařazení
  • při skončení pracovněprávního vztahu
  • mimořádné
zdravotně konzultace
ošetřený plyšový medvěd

Školení pro poskytování první pomoci

  Dotazník pro vypracování nezávazné cenové nabídky