E-KLIENT

Existuje jednoduché pravidlo, ale důležité pravidlo: Vždy lidem dávejte více, než očekávají.

Nelson Boswell
logo eklient

Aplikace E-klient je jedinečný klientský systém zaměřený na

 • komplexní evidenci informací a řízení činností při poskytování služeb BOZP a PO (zejména lékařských prohlídek) pro klienta
 • aktuálně informace o stavu BOZP a PO, kontrolu výkonů, podporu efektivní spolupráce

Součástí aplikace je

 • evidence pro provoz klienta, sloučení více evidencí
 • seznam zaměstnanců s požadovanými údaji
 • termíny a harmonogramy školení a lékařských prohlídek (absolvované, plánované)
 • faktory práce a odborné činnosti, kategorizaci práce, posudky lékařských preventivních kontrol
 • objednávání na lékařské preventivní kontroly
obrazovka notebooku
osoba pracujúca s počítačom
 • dokumentace pro jednotlivé provozy
 • přehledy zjištěných nedostatků (při kontrole, nebo komplexní přehled, fotodokumentace)
 • návrh nápravných opatření a termínů pro jejich odstranění
 • kontakty na jednotlivé zainteresované osoby smluvních stran
 • evidence vykonaných činností u klienta dodavatelem (záznamy o činnosti dodavatele, dodací listy)
 • harmonogramy / plány činnosti dodavatele u klienta a další
Systém má k dispozici možnost definovat požadovaná uživatelská práva pro zainteresované osoby, umožňuje různé formy exportovatelných výstupů, tvorby přehledů, plánů apod.

V případě zájmu o více informací nás prosím kontaktujte.

Poznámka:
Elektronický systém E-klient je produktem společnosti BE-SOFT, a.s., která je vlastníkem a vykonavatelem kompletních autorských práv k němu. Systém je provozovaný na zabezpečené internetové stránce, na serverech poskytovatelů.