IDENTIFIKACE A POSUZOVÁNÍ RIZIK

Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění...

Využijte bohaté zkušenosti našich zkušených pracovníků a objednejte si vypracování posouzení rizik na míru Vaší společnosti, dle vašich potřeb.

Posuzování rizik je jedním ze základních zákonných požadavků na úseku BOZP ve smyslu § 102 ods. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Společnost BE-SOFT SERVICES CZ a.s., prostřednictvím svých odborníků s dlouholetými bohatými zkušenostmi v této oblasti poskytuje služby pro výkon identifikace nebezpečí a posouzení rizik.

Přehled vybraných referencí 

technik posuzuje rizika
Posuzování může být vykonané dle Vašich potřeb a požadavků například z pohledu:
  • profese
  • stroje nebo technického zařízení
  • vykonávaných činností
  • objektů apod.
Posouzení rizik důsledně respektuje podmínky v konkrétní společnosti a v návaznosti na zjištění skutečnosti definuje vhodné návrhy opatření. Součástí těchto opatření v převážné míře je i návrh seznamu příslušných osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), které představují naplnění legislativních požadavků
piktogram zasiahnutie elektrinou
piktogram pošmyknutie na klzkom povrchu
piktogram zrazenie stavebným strojom
piktogram ohrozenie nebezpečnou látkou