VYPRACOVÁNÍ ODBORNÉ DOKUMENTACE

Chcete mít jistotu, že Vaše dokumentace splní všechny legislativní požadavky? Nemáte čas nebo volnou kapacitu na zpracování dokumentace?

Vypracujeme Vám potřebnou dokumentaci pro oblast BOZP, PO a PLS v souladu s platnou legislativou podle Vašich požadavků.

Dle potřeby pro vás vypracujeme:

 • dokumentace prevence rizik (identifikace a hodnocení rizik, kategorizace prací)
 • organizační a provozní bezpečnostní předpisy (organizační směrnice, místní provozní řády)
 • dokumentace školení (osnovy, záznamy)
 • dokumentace pracovních úrazů (kniha úrazů, záznamy o úrazech)
 • dokumentace kontrolní činnosti (záznamy z prověrek BOZP, kontrol pracovišť)
 • dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím
 • posouzení požárního nebezpečí
 • požární řád
 • požární poplachové směrnice
 • požární evakuační plán
 • dokumentace zdolávání požárů
 • řád ohlašovny požárů
 • tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • požární kniha,
 • požárně bezpečnostní řešení stavby
kreslená postavička nese kopu šanonu