SYSTÉMY ŘÍZENÍ - ISO 45001, ISO 14001, ISO 9001

Získejte kontrolu nad všemi firemními procesy a konkurenční výhodu na trhu.

Naším cílem je zabezpečit, aby implementované systémy řízení byly funkční, účinné a "šité" přesně na míru Vaší společnosti.

V rámci navázání systémů řízení a přípravy společnosti na certifikaci Vám nabízíme:

  • úvodní školení zaměstnanců
  • úvodní analýzu stavu - analýza silných a slabých stránek společnosti
  • návrh opatření
  • tvorbu informačních a propagačních materiálů
  • projekty účasti zaměstnanců
  • projekt řízení rizik
  • projekt vzdělávání a motivace zaměstnanců
  • návrh struktury řízení klíčových dokumentů
  • projekt neustálého zlepšování a jiné
manažerka kreslí na tabuli grafy