NEZÁVAZNÁ CENOVÁ NABÍDKA

Údaje získané vyplněním tohoto dotazníku slouží výhradně na stanovení ceny požadované služby pro vaši společnost, nebudou poskytnuté třetím osobám a použité na jiné účely.

Dotazník slouží na získání informací o předmětu činnosti Vaší společnosti, pracovního prostředí, počtu zaměstnanců, charakteru pracovních činností vykonávaných Vašimi zaměstnanci a škodlivých faktorů pracovního prostředí (hluk, prach,…) apod.

  O kterou službu máte zájem?

  Identifikační údaje společnosti

  Kontaktní osoba

  Informace o provozovnách

Název a adresa provozovny
Počet všech zaměstnanců
Počet zaměstnanců s rizikovou prací
  V případě většího počtu provozoven přiložte samostatný seznam. V případě pokud se charakter výroby liší na jednotlivých provozovnách, přiložte popis činnosti jednotlivých provozů.

  Rizikové faktory

Máte zpracovanou kategorizaci prací a s tím souvisejíci zařazení pracovníků do skupiny 3 resp. 4?

  Seznam profesí

Název profese
Počet zaměstnanců
Rizikový faktor
Kategorie
  V případě většího počtu profesí přiložte samostatný seznam

  Průměrná roční fluktuace zaměstnanců

Uveďte počet začatých a skončených pracovních poměrů za poslední rok

  Práce v noci

Vyskytuje se ve Vaší společnosti práce v noci?
Pokud ano, počet zaměstnanců

  Uveďte počet zaměstnanců

  Počet pracovních úrazů

  Vaše specifické požadavky

  Prostory

  Příloha